Selecteer een pagina

Websites van leden

Diverse leden hebben een eigen website. Bent u lid van MERKWAARDIG en staat uw website hier niet bij? Stuur dan een E-mail naar webmaster@merklap.nl.

Disclaimer : MERKWAARDIG Vereniging Liefhebbers Merklappen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de op deze en andere pagina’s vermelde links, alsmede voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een link te weigeren, dan wel te verwijderen.