Selecteer een pagina

Alhoewel in de toekomst kijken lastig is, heeft het bestuur besloten dat een fysieke Ontmoetingsdag in Nijkerk niet door kan gaan. Toch willen we voor de leden een alternatieve ontmoetingsdag organiseren. Via het gratis vergaderprogramma Zoom gaan we elkaar digitaal ontmoeten. Voor ons is dit het eerste digitale avontuur, dus we beginnen eenvoudig met Laat Zien en Vertel.
We komen zaterdag 30 januari 2021 tussen 10:00 en 16:15 uur in kleine groepjes bij elkaar om ons werk aan elkaar te laten zien en lekker bij te kletsen. Er zijn 5 sessies gepland, die beginnen op 10:00, 11:15, 13:00, 14:15 of 15:15 uur. De digitale ontmoeting duurt één uur.
Hoe leden zich kunnen opgeven staat op pagina 12 van het decembernummer 127 van het ledentijdschrift.
Op pagina 18 staat een uitleg over het installeren van Zoom, nodig om mee te kunnen doen.