Selecteer een pagina

BELANGRIJK BERICHT VOOR VERENIGINGSLEDEN VAN MERKWAARDIG
Naar aanleiding van de Coronamaatregelen heeft het bestuur onderzocht of en, zo ja op welke manier de activiteitendag zou kunnen doorgaan.
Helaas bleek geen van de alternatieven haalbaar.
Daarom heeft het bestuur moeten besluiten om ook de activiteitendag dit jaar niet door te laten gaan.