Selecteer een pagina

Textielorganisaties

Oganisaties die op textielgebied bezig zijn, in Nederland of ook daarbuiten. Kent u een organisatie die hier ontbreekt? Stuur dan een E-mail naar webmaster@merklap.nl.

Disclaimer:¬†MERKWAARDIG Vereniging Liefhebbers Merklappen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de op deze en andere pagina’s vermelde links, alsmede voor de inhoud van de gelinkte pagina’s.¬†Het bestuur behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een link te weigeren, dan wel te verwijderen.