Selecteer een pagina

Best MerkWaardig-lid,

U heeft onlangs van ons het MerkWaardig nummer 115 ontvangen. In het bericht van het bestuur verwijst de penningmeester naar uw lidnummer op het adresetiket. Er staat altijd achter uw lidnummer MA of NIMA. MA verwijst naar de machtiging die u ons gegeven heeft voor de automatische incasso van de contributie voor MerkWaardig. NIMA, verwijst naar het feit dat u zelf het lidmaatschapsgeld overschrijft.

Helaas zijn wij bij nummer 115 vergeten de MA of NIMA te vermelden op het adresetiket. Mocht u twijfelen of u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, kunt u contact mens ons opnemen via de ledenadministratie ledenadministratie@merklap.nl

Zoals u gemerkt heeft ontbreken de metalen oogjes. U krijgt bij het volgende tijdschrift een opbergstrip.

Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Mara Eisenberg

Voorzitter MerkWaardig